Što je financijska analiza?

💰 Bliži se valuta plaćanja računa a nemate dovoljno eura na računu za plaćanje 😱

💰 Imate velike prihode a na kraju mjeseca nemate za isplatiti plaće djelatnika 😨

💰 Imate top 3 proizvoda za koje mislite da su profitabilni ili ipak nisu profitabilni 🥺

💰 Da li znate točku pokrića 🧐

💰 Da li možete još jednom “preživjeti” lockdown 😶‍🌫️

💰 Nije Vam jasno kako je došlo do toga ⁉️

📣 𝐃𝐚 𝐥𝐢 𝐕𝐚𝐦 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐣𝐬𝐤𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐨ž𝐞 𝐩𝐨𝐦𝐨ć𝐢 ?

📣 Š𝐭𝐨 𝐣𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐣𝐬𝐤𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 ?

Financijska analiza daje odgovore poduzetniku u vezi njegovog poduzeća:

▶️ Da li je poduzeće likvidno da pomiri svoje obveze,

▶️ Koliko je zaduženo poduzeće,

▶️ Koliko treba da poduzeće podmiri svoje obveze,

▶️ Koliko je stabilno poduzeće,

▶️ Da li poduzeće posluje uspješno, koliko je profitabilno.

Želite znati odgovore na ova pitanja javite nam se 🙋‍♀️