Usluge

  • Računovodstveni poslovi
  • Obračun plaća i ostalih primitaka
  • Financijska analiza poslovanja za prethodni mjesec
  • Analiza troškova
  • Analiza prihoda i usluga
  • Izrada budžet plana

Ako imate dodatno pitanje, trebate pojašnjenje neke od usluga ili usluga koja Vama treba nije navedena javite nam se da zajedno vidimo kako da Vam pomognemo.