Cjenik

Svaki poduzetnik je jedinstven, javite nam se da zajedno prema Vašim potrebama formiramo cijenu usluga.

 • Knjiženje ulaznih i izlaznih računa
 • Knjiženje izvoda, blagajne, kompenzacija i cesija
 • Obračun PDV-a i pripadajući obrazaca za Poreznu Upravu
 • Obračun plaće, ugovora o djelu i autorskog ugovora i slanje u Poreznu Upravu
 • Slanje obrasca u Poreznu upravu za putne naloge i loko vožnje
 • Evidencija sitnog inventara, osnovnih sredstva i obračun amortizacije
 • Završni račun
 • Izvještaj o poslovanju – Bilanca, RDG
 • Izvještaj o poslovanju – Ekonomski pokazatelji
 • Izrada budžeta plana
 • Izrada cash flowa
 • Analiza troškova i praćenje troškova
 • Analiza točke pokrića
 • Analiza prihoda i usluga
 • Analiza kupaca i profitabilnost
 • Izvještaj za banke, leasing kuće i sl.
 • Savjetovanje i analiza prije donošenja bitnih odluka

Poduzetnik nije u sustavu PDV-a.

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.